Egtrein Schoonmaakbedrijf

Postbus 23
5527 ZG Hapert

Tel: 06 - 485 097 91
Fax: 0497 - 388 142

Email: egtrein@egtrein.com

Disclaimer

Het doel van deze website is informatie over schoonmaakbedrijf Egtrein op eenvoudige wijze breed toegankelijk te maken.

Informatie op de website De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Egtrein geeft nadrukkelijk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie.

Egtrein is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de website. Externe links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Egtrein kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze
websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Teksten van de website mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden
gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de website (waaronder
teksten, ontwerp, foto’s en logo’s) berust bij Egtrein

Egtrein respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan wordt u verzocht om
contact op te nemen.

©2005-2011 Egtrein Schoonmaakbedrijf | Disclaimer